Read Intibah: Ölümsüz Klasikler by Namık Kemal Free Online


Ebook Intibah: Ölümsüz Klasikler by Namık Kemal read! Book Title: Intibah: Ölümsüz Klasikler
Language: English
Format files: PDF
The size of the: 527 KB
The author of the book: Namık Kemal
Edition: Kapı Yayınları
Date of issue: April 1st 2015
ISBN: 6054683411
ISBN 13: 9786054683413
City - Country: No data
Loaded: 1417 times
Reader ratings: 7.9

Read full description of the books:Klasikler, olumsuz olduklar? için de?il surekli okunduklar? için de de?erlidirler. Bizim klasiklerimiz ba?lang?çta baz? eksiklik ve acemilikler ta??salar bile bu onlar?n kurucu olma ozelliklerini de?i?tirmez. Dil kadar hayat da yeniden kurulur onlarda. Dunku nesiller taraf?ndan a??r aksak da olsa okunan, sevilen, hayat?m?z?n bir parças?na donu?en bu eserler bir kez daha ve gunun zevkleri ve tercihleri gozetilerek ç?k?yor gun yuzune. Okundukça sevilecek bu eserler dunu selamlad??? kadar gelece?i kurmaya da aday. A?k, dil, kurgu butun safl???yla goz k?rp?yor. Sayfalar?m aç?yor. Yeniden...?ntibahta, modern Turk edebiyat?n?n kurucular?ndan say?lan Nam?k Kemal, Ali Bey'in maceras? e?li?inde kad?n ve erke?e bamba?ka bir aç?dan yakla??yor. Madden ve manen e?it olmayan insanlar aras?ndaki ili?kileri kendi roman anlay??? çerçevesine oturtuyor ve 'insan do?as?n?n yonlendirmesi' meselesini i?liyor. Ali Bey ve Mehpeyker, bu roman?n kahramanlar? olman?n otesinde atomik ki?ilikler olarak sonsuza de?in parçalan?yorlar.Yine ?stanbul'da, ?stanbul içinde.


Download Intibah: Ölümsüz Klasikler PDF Intibah: Ölümsüz Klasikler PDF
Download Intibah: Ölümsüz Klasikler ERUB Intibah: Ölümsüz Klasikler PDF
Download Intibah: Ölümsüz Klasikler DOC Intibah: Ölümsüz Klasikler PDF
Download Intibah: Ölümsüz Klasikler TXT Intibah: Ölümsüz Klasikler PDFRead information about the author

Ebook Intibah: Ölümsüz Klasikler read Online! Türk milliyetçiliğinin öncülerinden, Genç Osmanlı hareketi mensubu, ünlü Türk yazar, gazeteci, devlet adamı, şairdir.

Yurtseverlik, hürriyet, millet kavramlarına bağlı bir Tanzimat Devri aydınıdır. Bu kavramları Türk fikir hayatına ve edebiyatına sokan kişi kabul edilir. Heyecanlı, kavgacı kişiliği, akıcı, parlak üslubu nedeniyle devrinin diğer yazarlarından daha fazla tanındı .“Vatan Şairi” ve “Hürriyet Şairi” olarak anılan Namık Kemal, şiirin yanı sıra tenkit, biyografi, tiyatro, roman, târih ve makale türlerinde eserler verdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü eserleri ve fikirleriyle etkiledi.


Reviews of the Intibah: Ölümsüz Klasikler


BLAKE

Interesting, exciting story.

JAMES

Energy text

TYLER

An enticing cover and a controversial story.

HARRIET

Fun book for children and their parents
Add a comment
Download EBOOK Intibah: Ölümsüz Klasikler by Namık Kemal Online free

PDF: intibah-lmsz-klasikler.pdf Intibah: Ölümsüz Klasikler PDF
ERUB: intibah-lmsz-klasikler.epub Intibah: Ölümsüz Klasikler ERUB
DOC: intibah-lmsz-klasikler.doc Intibah: Ölümsüz Klasikler DOC
TXT: intibah-lmsz-klasikler.txt Intibah: Ölümsüz Klasikler TXT